Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
91 444 3115 | service.inter-lab@wzieu.pl
 
SIL dla biznesu

Rejestracja

Jakie przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie, na jaką kwotę mogą liczyć oraz jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymana dotacja była bezzwrotna? – odpowiedzi m.in. na te pytania będzie można uzyskać podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego poświęconego możliwości bezzwrotnej dotacji dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, na które zapraszają Uniwersytet Szczeciński oraz Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Spotkanie będzie prowadzone przez ekspertów z zakresu funduszy unijnych. Dla zainteresowanych tematyką przewidziano możliwość konsultacji indywidualnych, w trakcie których prelegenci odpowiedzą na pytania dotyczące możliwości otrzymania dotacji oraz możliwości skorzystania z usług Punktu Konsultacyjnego KSU i preferencyjnych pożyczek w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości.

Początek spotkania już 12 września 2013 roku o godz. 10:30  w obiekcie SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług zlokalizowanym przy Wydziale Zarządzania
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Cukrowa 12 –sala 325, III piętro.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

Harmonogram spotkania:
10:30-10:45 – Rejestracja uczestników i bufet kawowy
10:45-11:30 – Przedstawienie oferty Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w tym działalności Punktu Konsultacyjnego KSU oraz Zachodniopomorskiego Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości
11:30-11:45 Wprowadzenie do PO RYBY – środek 4.1 i LGR działające na terenie województwa zachodniopomorskiego
11:45-12:30 Przedstawienie zasad aplikowania: kto może aplikować, rodzaje inwestycji, które mogą podlegać dofinansowaniu, wysokość dotacji,  
12.30-12.45 Wydatki podlegające dofinansowaniu, warunki otrzymania dofinansowania
12:45-13:00 Omówienie procedury oceny konkursowej
13:00-13.30 Indywidualne konsultacje dla przedsiębiorców – aplikowanie do programu PO RYBY, uzyskiwanie pożyczek w ramach ZFWP, wsparcie informacyjno-doradcze świadczone przez PK KSU.

Dodatkowych Informacji dot. spotkania udzieli:
Michał Zdanowski
Specjalista ds. funduszy UE
Tel. kom.: +48 607 192 227
Fax:+48  91 44 43 116
e-mail: michal.zdanowski@serviceinterlab.pl

 


© 2022 Service Inter-lab