Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
91 444 3115 | service.inter-lab@wzieu.pl
 

 

Kontakt

Wynajem sal:
Agnieszka Drabik 91 444 31 15
Wioletta Podziewska 91 444 32 28

Sprawy ogólne:
Jordan Klimek  91 444 34 77

E-mail: service.inter-lab@wzieu.pl


© 2023 Service Inter-lab