Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
91 444 3115 | service.inter-lab@wzieu.pl
 
Laboratoria i pracownie badawcze


Mechanizmem napędowym nowatorskiego w skali całego Województwa Zachodniopomorskiego centrum są bogato wyposażone laboratoria i pracownie, którymi kierują pracownicy naukowi Uniwersytetu Szczecińskiego. Nowe laboratoria i pracownie odpowiadają potrzebom najprężniej rozwijających się gałęzi rynku, a metody, sprzęty oraz oprogramowania w nich wykorzystywane podyktowane  są najwyższymi standardami europejskimi i światowymi.


© 2023 Service Inter-lab