Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
91 444 3115 | service.inter-lab@wzieu.pl
 
Centrum Informacji Menedżerskiej

Centrum Informacji Menedżerskiej zapewnia dostęp do najbardziej aktualnej
i wyspecjalizowanej wiedzy niezbędnej do podejmowania zintensyfikowanych prac badawczo-rozwojowych
i wdrożeniowych dotyczących rozwiązań proinnowacyjnych w podmiotach gospodarczych.

Infrastruktura i zasoby biblioteczne Centrum Informacji Menedżerskiej Wydziału Zarządzania
i Ekonomiki Usług:

 • Biblioteka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług (WZiEU) jest biblioteką działającą w ramach Sieci Biblioteczno-Informacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego (US). Usługi świadczone przez Centrum Informacji Menedżerskiej dostępne są zarówno dla studentów i pracowników US, jak również dla osób postronnych niezwiązanych
  z uczelnią. Biblioteka gromadzi piśmiennictwo
  z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu, zgodnie
  z profilami działalności naukowo – dydaktycznej WZiEU.

  • Czytelnia dająca dostęp do literatury i prasy ekonomicznej w systemie „na miejscu, w dostępie wolnym”, co oznacza, iż każda zainteresowana osoba może bezpłatnie i swobodnie przeglądać udostępnione książki i czasopisma, przebywając na terenie czytelni (nie jest wymagana w tym przypadku rejestracja bądź legitymowanie się). Książki udostępniane przez czytelnię uporządkowane są zgodnie z kierunkami i przedmiotami wykładanymi na WZiEU. Dla studentów
   i pracowników US istnieje dodatkowo możliwość dokonania tzw. wypożyczeń nocnych.

  • Wypożyczalnia prowadzi działalność stricte biblioteczną. Korzystanie z jej zasobów wymaga zapisania się dowypożyczalni, które równocześnie umożliwia (po otrzymaniu karty bibliotecznej) korzystanie ze wszystkich bibliotek działających w ramach sieci bibliotecznej US. Pracownicy i studenci US mogą dodatkowo otrzymać kartę międzybiblioteczną, pozwalającą na korzystaniez bibliotek innych szczecińskich uczelni.

  • Ośrodek Informacji Naukowej służy czytelnikom pomocą w dotarciu do poszukiwanych informacji, przy wykorzystaniu baz danych dotyczących dostępnych publikacji (również w trybie on-line).

Dostępne bazy danych:


Bankowość - Finanse - Samorząd
–  wiedza online

JSTOR

BazEkon

LEX OMEGA

Benchmark Polska

Municipium

DealWatch Polska

OECD iLibrary

EBSCO EIfL

ORBIS

EIU CountryData

PROQUEST Central

EMIS Polska

ProQuest Entrepreneurship

Factiva

vLex

GMID

World eBook Library

InforLex Biblioteka

 

W jaki sposób można skorzystać z baz danych?
Dostęp do elektronicznych baz danych naukowych i rynkowych można uzyskać w Centrum Informacji Menedżerskiej, zarówno poprzez znajdujące się na miejscu komputery stacjonarne, jak również własne urządzenia mobilne (podłączenie do specjalnie przystosowanych gniazd), na zasadach zgodnych z zapisami regulaminów i licencji
oraz z wykorzystaniem dobrych praktyk bibliotek i czytelni publicznych. Korzystanie z zasobów wiedzy nie wymaga żadnej procedury logowania, bowiem wszystkie bazy są identyfikowane poprzez sieć Centrum.
Adresy dostępu wraz z krótkimi opisami do wszystkich elektronicznych baz danych naukowych i rynkowych znajdują się pod adresem: www.bg.szczecin.pl w zakładce „bazy danych”

 • Otwarta czytelnia multimedialna z miejscami do pracy indywidualnej, stanowiska komputerowe, stanowiska do studiowania z możliwością podłączenia własnego sprzętu komputerowego, stanowiska do czytania – tzw. gniazda czytelnicze oraz kioski multimedialne.

Wyposażenie Centrum Informacji Menedżerskiej zapewnia dostęp do nowoczesnych, interaktywnych baz danych (m.in. finansowych, ekonomicznych, statystycznych, logistycznych).

 • Pomieszczenia do pracy grupowej sprzężone są z wymienionymi bazami, co pozwala tworzyć niepowtarzalne warunki do kreatywnego i twórczego wysiłku intelektualnego.

© 2023 Service Inter-lab