Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
91 444 3115 | service.inter-lab@wzieu.pl
 

Czym jest Service Inter-lab?

Projekt realizowany przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
SIL z zewnątrz 1.JPGPodstawą funkcjonowania ośrodka jest zaawansowane zaplecze infrastrukturalne, które powstało dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt projektu wynosi 68 milionów złotych.

  • SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy
    i Innowacji dla Sektora Usług łączy w sobie funkcje jednostki naukowej, placówki edukacyjnej, ośrodka badawczo-rozwojowego, centrum transferu wiedzy i technologii, inkubatora przedsiębiorczości, instytucji otoczenia biznesu.
  • Misją SERVICE INTER-LAB jest wzmocnienie edukacji, nauki i biznesu dla rozwoju sektora usług, wymiany wiedzy oraz kształtowania ich zrównoważonego rozwoju i budowa między nimi silnych powiązań.
  • Centrum SERVICE INTER-LAB gwarantuje dostęp do zaawansowanej technologicznie infrastruktury, a także do najbardziej aktualnej wiedzy. Ma służyć praktykom życia gospodarczego, studentom umożliwiać naukę przez praktykę, a pracownikom naukowym zapewniać dogodne warunki do tworzenia wiedzy.

Zapraszamy do współpracy.
© 2023 Service Inter-lab