Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
91 444 3115 | service.inter-lab@wzieu.pl
 


Pracownia Call Center

Pozwala na prowadzenie badań ilościowych poprzez wywiady telefoniczne. Zestawy tabletów i palmtopów tworzą natomiast warunki do badań terenowych:

  • 10 komfortowych, wygodnych i ergonomicznych stanowisk roboczych wyposażonych w zestawy komputerowe i zestawy do ankietowania,
  • pomieszczenie dla osoby koordynującej procesy realizowane w Call Center,
  • stół konferencyjny na 20 osób oraz sprzęt projekcyjny
    i multimedialny,
  • funkcja pracowni mobilnej (dodatkowych 20 stanowisk komputerowych).

Osoby do kontaktu:
                                            mgr Jordan Klimek
mail: jordan.klimek@wzieu.pl


© 2023 Service Inter-lab