Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
91 444 3115 | service.inter-lab@wzieu.pl
 
 Dokument bez tytułu

Laboratorium Elektronicznej Administracji i Cyfryzacji (e-AdminLab)

W naszym kraju coraz popularniejsza i coraz bardziej realna jest elektroniczna administracja i właśnie tym zagadnieniem zajmuje się kolejne z laboratoriów – Elektronicznej Administracji i Cyfryzacji (e-AdminLab). Obejmuje ono dwa główne obszary związane zarówno z informatyzacją podmiotów publicznych,
jak i digitalizacją dziedzictwa kultury. Dla pierwszego stworzono układ przybliżający tajniki funkcjonowania elektronicznej administracji i symulowania procesu pracy nowoczesnego pracownika sektora publicznego
w specjalnie przygotowanym do tego środowisku informatycznym. Wyposażenie laboratorium poza standardowymi stanowiskami komputerowymi obejmuje specjalistyczne oprogramowanie, zestaw do składania podpisu elektronicznego, skaner oraz urządzenia biurowe. Dla drugiego wybrano sprzęt (skaner, konwerter audio-wideo) pozwalający na tworzenie cyfrowych kopii analogowych artefaktów kultury: książek, dokumentów, nagrań audio, czy wideo. Praca e-AdmiLab opiera się na praktykach sektora publicznego i najnowszych trendach powstałych w Europie i na świecie – jego głównym zadaniem jest nauka praktycznej umiejętności poruszania się w administracji elektronicznej poprzez dostępne w laboratorium najnowsze oprogramowanie i sprzęt.


© 2021 Service Inter-lab