Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
91 444 3115 | service.inter-lab@wzieu.pl
 


Laboratorium Turystyczne (TurLab)

Z myślą o rynku turystycznym i wszystkich osobach podróżujących opracowano także specjalne Laboratorium Turystyczne (Tur-Lab). W ramach tego przedsięwzięcia realizowane będą zajęcia dydaktyczne z zakresu zastosowania nowoczesnych technik informacyjnych w turystyce. Docelowo zainstalowany będzie tam program symulujący działalność agenta turystycznego, niewielkiej restauracji oraz treningowa wersja systemu Amadeus (Globalnej Sieci Dystrybucji usług turystycznych) pozwalająca na ilustrację sprzedaży biletów lotniczych. Jedno z zastosowań Laboratorium Turystycznego umożliwi adeptom zapoznanie  się
z najnowszymi trendami e-turystyki
z zakresu wykorzystania technologii informatycznych
w turystyce oraz współpracy z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi informatyczne dla sektora turystycznego.

Osoba do kontaktu:
dr Adam Pawlicz
Kierownik Laboratorium
mail: adam.pawlicz@wzieu.pl


© 2023 Service Inter-lab