Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
91 444 3115 | service.inter-lab@wzieu.pl
 


Laboratorium Badań nad Transportem i Zrównoważoną Mobilnością (TransLab)

Laboratorium Badań nad Transportem i Zrównoważoną Mobilnością ma  dwa podstawowe cele. Pierwszym z nich jest cel naukowo-dydaktyczny, natomiast drugi dotyczy współpracy i poprawy relacji między sferą nauki i praktyki. Cele te będą mogły być zrealizowane dzięki wyposażeniu laboratorium w najnowocześniejsze programy do modelowania, symulacji i prognozowania ruchu w transporcie. Trans-Lab zajmuje się także zarządzaniem transportem, kształtowaniem systemów transportowych czy też realizacją badań i analizy rynku (przewozy towarowe i pasażerskie). W ramach Trans-Lab funkcjonuje również Laboratorium Mobilności (LM), którego działalność będzie mocno związana z badaniami i opracowaniami dotyczącymi transportu na terenie Szczecina. Jego działanie oparte jest w dużej mierze na współpracy z Gminą Miasto Szczecin i Urzędem Marszałkowskim, a efektem są, m.in. aplikacje mobilne dla transportu miejskiego, porównywarka przebiegu tras rowerowych, pieszych, samochodowych czy symulatory jazdy pociągiem, lotu samolotem oraz makieta kolejowa PKP Cargo.

Osoba do kontaktu:
mgr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz
Kierownik Laboratorium
mail: zuzanna.klos@wzieu.pl


© 2023 Service Inter-lab