Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
91 444 3115 | service.inter-lab@wzieu.pl
 


Laboratorium Bankowe – Badania, Analizy, Edukacja (BankLab)

Laboratorium Bankowe – Badania, Analizy, Edukacja składa się z dwóch uzupełniających się elementów. Pierwszym są urządzenia towarzyszące realizacji zadań współczesnych instytucji bankowych, które mają wspomagać zrozumienie procesów związanych z realizacją transakcji zachodzących
we współczesnym banku. Drugi element obejmuje specjalistyczne oprogramowanie, służące praktycznemu wykorzystaniu procesów zachodzących na rynku finansowym, ocenie ryzyka oraz umożliwia szeroko rozumiane zarządzanie bankiem. Bank-Lab służy upowszechnianiu wiedzy na temat współczesnych systemów rozliczeń, bankowości. Laboratorium jest miejscem, w którym prowadzona jest dyskusja na temat kierunków rozwoju współczesnego systemu bankowego oraz inspiracji do prowadzenia unikalnych badań i analiz.

Osoba do kontaktu:
dr Przemysław Pluskota
Kierownik Laboratorium
mail: przemysław.pluskota@wzieu.pl


© 2023 Service Inter-lab