Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
91 444 3115 | service.inter-lab@wzieu.pl
 
 Dokument bez tytułu
Dla kogo jest Service Inter-Lab?

Dla naukowców:Dla przesiębiorców:Dla studentów:
 • bazy danych
 • badania naukowe
 • wsparcie ludzi biznesu
 • zaawansowane technologie
 • infrastruktura naukowo-dydaktyczna
 • nowoczesna struktura konferencyjna
 • konsultacje z naukowcami
 • specjalistyczne bazy danych
 • współpraca w ramach projektów badawczych
 • współpraca z innymi przedsiębiorcami
 • dostęp do praktyki biznesowej
 • możliwość uczestniczenia
  w projektach badawczych
 • kontakt z potencjalnymi pracodawcami
 • możliwość zdobycia wiedzy
  i doświadczenia
 • laboratoria badawcze


© 2023 Service Inter-lab